Rasprave
183 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Claeys Philip"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-22
Wednesday, 22 October 2008
html 
A6-0370/2008
EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement − EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (debate)
P6_CRE(2008)10-22
Wednesday, 22 October 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-21
Tuesday, 21 October 2008
html 
A6-0294/2008
Use by Parliament of the symbols of the Union (new Rule 202a) (debate)
P6_CRE(2008)10-09
Thursday, 9 October 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-09
Thursday, 9 October 2008
html 
A6-0347/2008
Preparation of the EU-India Summit (Marseille, 29/09/08) (debate)
P6_CRE(2008)09-24
Wednesday, 24 September 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
A6-0323/2008
One-minute speeches on matters of political importance
P6_CRE(2008)09-22
Monday, 22 September 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
RC-B6-0343/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-03
Wednesday, 3 September 2008
html 
A6-0199/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest