Rasprave
183 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Claeys Philip"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Explanations of vote
P6_CRE(2008)02-19
Tuesday, 19 February 2008
html 
A6-0009/2008
Debate on the future of Europe (debate)
P6_CRE(2008)02-19
Tuesday, 19 February 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)01-31
Thursday, 31 January 2008
html 
B6-0050/2008
Situation in Iran (debate)
P6_CRE(2008)01-30
Wednesday, 30 January 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
A6-0502/2007
Situation in Pakistan following the assassination of Benazir Bhutto (debate)
P6_CRE(2008)01-16
Wednesday, 16 January 2008
html 
Economic and trade relations with Korea (debate)
P6_CRE(2007)12-13
Thursday, 13 December 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)12-13
Thursday, 13 December 2007
html 
B6-0512/2007
Annual report of the European Union on Human Rights (debate)
P6_CRE(2007)12-11
Tuesday, 11 December 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)11-29
Thursday, 29 November 2007
html 
A6-0444/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest