Debatter
183 träff(ar) för "6:e valperioden, Claeys Philip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P6_CRE(2006)04-03
Måndagen den 3 april 2006
html 
Förberedelser av Europeiska rådets möte: Lissabonstrategin (debatt)
P6_CRE(2006)03-15
Onsdagen den 15 mars 2006
html 
Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (debatt)
P6_CRE(2006)03-15
Onsdagen den 15 mars 2006
html 
Klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska Unionens avtal (debatt)
P6_CRE(2006)02-14
Tisdagen den 14 februari 2006
html 
Framtidsutsikter såvitt avser den gemensamma utrikespolitiken under 2006 – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – 2004
P6_CRE(2006)02-01
Onsdagen den 1 februari 2006
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2006)01-19
Torsdagen den 19 januari 2006
html 
A6-0414/2005
Homofobin i Europa
P6_CRE(2006)01-16
Måndagen den 16 januari 2006
html 
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet och Hongkong
P6_CRE(2005)12-15
Torsdagen den 15 december 2005
html 
CIA:s förmodade användning av europeiska länder för transport och olaglig internering av fångar
P6_CRE(2005)12-14
Onsdagen den 14 december 2005
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2005)12-13
Tisdagen den 13 december 2005
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande