Разисквания
137 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Mitchell Gay"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Council Question Time
P6_CRE(2006)05-17
Wednesday, 17 May 2006
html 
Commission Question Time
P6_CRE(2006)05-16
Tuesday, 16 May 2006
html 
Commission Question Time (2)
P6_CRE(2006)05-16
Tuesday, 16 May 2006
html 
Question Time (Council)
P6_CRE(2006)04-05
Wednesday, 5 April 2006
html 
Commission Question Time
P6_CRE(2006)04-04
Tuesday, 4 April 2006
html 
Council Question Time
P6_CRE(2006)03-14
Tuesday, 14 March 2006
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2006)03-14
Tuesday, 14 March 2006
html 
Council Question Time
P6_CRE(2006)02-14
Tuesday, 14 February 2006
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2006)02-14
Tuesday, 14 February 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2005)12-14
Wednesday, 14 December 2005
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Правна информация