Разисквания
137 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Резултати от Европейския съвет, проведен на 19 и 20 юни 2008 г. в Брюксел - Дейност на словенското председателство (разискване)
P6_CRE-REV(2008)06-24
вторник, 24 юни 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)06-18
сряда, 18 юни 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (2)
P6_CRE-REV(2008)06-18
сряда, 18 юни 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE-REV(2008)06-17
вторник, 17 юни 2008 г.
html 
Последващи действие във връзка с Парижката декларация от 2005 г. за ефективността на помощите (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-22
четвъртък, 22 май 2008 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2008)05-21
сряда, 21 май 2008 г.
html 
A6-0168/2008
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)05-21
сряда, 21 май 2008 г.
html 
Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-20
вторник, 20 май 2008 г.
html 
Международни стандарти за финансова отчетност и управлението на Съвета по международни счетоводни стандарти (разискване)
P6_CRE-REV(2008)04-24
четвъртък, 24 април 2008 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Правна информация