Разисквания
137 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2007)11-14
сряда, 14 ноември 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (2)
P6_CRE-REV(2007)11-14
сряда, 14 ноември 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE-REV(2007)11-13
вторник, 13 ноември 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (2)
P6_CRE-REV(2007)11-13
вторник, 13 ноември 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (3)
P6_CRE-REV(2007)11-13
вторник, 13 ноември 2007 г.
html 
Обявяване на консенсус за хуманитарна помощ - Европейски съюз и хуманитарна помощ (разискване)
P6_CRE-REV(2007)11-13
вторник, 13 ноември 2007 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2007)10-24
сряда, 24 октомври 2007 г.
html 
A6-0391/2007
Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия (разискване)
P6_CRE-REV(2007)10-23
вторник, 23 октомври 2007 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2007)10-11
четвъртък, 11 октомври 2007 г.
html 
A6-0351/2007
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2007)09-26
сряда, 26 септември 2007 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Правна информация