Συζητήσεις
137 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)05-07
Πέμπτη 7 Μαΐου 2009
html 
A6-0145/2009
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (A6-0229/2009, Rumiana Jeleva)
P6_CRE(2009)04-24
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-24
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)04-24
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009
html 
A6-0244/2009
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας - Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων – Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0182/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0149/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
A6-0079/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου