Συζητήσεις
137 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)07-06
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2005)07-06
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2005)07-04
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2005)06-07
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2005)04-13
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
P6_CRE(2005)04-12
Τρίτη 12 Απριλίου 2005
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2005)03-07
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2005
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου