Συζητήσεις
137 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)04-23
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008
html 
Η πολιτική της Κίνας και ο αντίκτυπός της στην Αφρική (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-22
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
html 
Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008
html 
A6-0035/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
A6-0046/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
A6-0047/2008
Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)02-20
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου