Συζητήσεις
137 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια (συζήτηση)
P6_CRE(2007)09-25
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
A6-0178/2007
Ευρωζώνη (2007) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)06-20
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007
html 
A6-0220/2007
Συμπεράσματα της συνεδρίασης της G8 - Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής (συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006 (συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-19
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007
html 
Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-15
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007
html 
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (συζήτηση)
P6_CRE(2007)03-13
Τρίτη 13 Μαρτίου 2007
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
P6_CRE(2007)03-12
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου