Debates
Meklēšanas rezultāti: 137 ar "6. parlamentārais sasaukums, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Virzība uz kopēju Eiropas ārpolitiku enerģētikas jomā (debates)
P6_CRE(2007)09-25
Otrdien, 2007. gada 25. septembris
html 
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE-REV(2007)07-11
Trešdien, 2007. gada 11. jūlijs
html 
A6-0178/2007
Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debates)
P6_CRE-REV(2007)07-11
Trešdien, 2007. gada 11. jūlijs
html 
Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (debates)
P6_CRE-REV(2007)07-11
Trešdien, 2007. gada 11. jūlijs
html 
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE-REV(2007)06-20
Trešdien, 2007. gada 20. jūnijs
html 
A6-0220/2007
G8 sanāksmes rezultāti - Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (debates)
P6_CRE-REV(2007)06-19
Otrdien, 2007. gada 19. jūnijs
html 
ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (debates)
P6_CRE-REV(2007)06-19
Otrdien, 2007. gada 19. jūnijs
html 
Pašvaldību un attīstības sadarbība (debates)
P6_CRE-REV(2007)03-15
Ceturtdien, 2007. gada 15. marts
html 
Gaisa pakalpojumu nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (debates)
P6_CRE-REV(2007)03-13
Otrdien, 2007. gada 13. marts
html 
Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
P6_CRE-REV(2007)03-12
Pirmdien, 2007. gada 12. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Juridisks paziņojums