Rozpravy
Výsledky: 137 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2008)04-23
Streda, 23. apríla 2008
html 
Politika Číny a jej účinky na Afriku (rozprava)
P6_CRE(2008)04-22
Utorok, 22. apríla 2008
html 
Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (rozprava)
P6_CRE(2008)03-13
Štvrtok, 13. marca 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)03-13
Štvrtok, 13. marca 2008
html 
A6-0035/2008
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
A6-0046/2008
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
A6-0047/2008
Situácia v Čade (rozprava)
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
Hodina otázok (otázky pre Radu) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
Lisabonská zmluva (rozprava)
P6_CRE(2008)02-20
Streda, 20. februára 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Právne oznámenie