Rozpravy
Výsledky: 137 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2007)11-14
Streda, 14. novembra 2007
html 
Hodina otázok (otázky pre Radu) (2)
P6_CRE(2007)11-14
Streda, 14. novembra 2007
html 
Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
P6_CRE(2007)11-13
Utorok, 13. novembra 2007
html 
Hodina otázok (otázky pre Komisiu) (2)
P6_CRE(2007)11-13
Utorok, 13. novembra 2007
html 
Hodina otázok (otázky pre Komisiu) (3)
P6_CRE(2007)11-13
Utorok, 13. novembra 2007
html 
Vyhlásenie o konsenze o humanitárnej pomoci - Európska únia a humanitárna pomoc (rozprava)
P6_CRE(2007)11-13
Utorok, 13. novembra 2007
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2007)10-24
Streda, 24. októbra 2007
html 
A6-0391/2007
Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (rozprava)
P6_CRE(2007)10-23
Utorok, 23. októbra 2007
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2007)10-11
Štvrtok, 11. októbra 2007
html 
A6-0351/2007
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2007)09-26
Streda, 26. septembra 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Právne oznámenie