Debatter
137 träff(ar) för "6:e valperioden, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)04-23
Onsdagen den 23 april 2008
html 
Den kinesiska politiken och dess följder för Afrika (debatt)
P6_CRE(2008)04-22
Tisdagen den 22 april 2008
html 
Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (debatt)
P6_CRE(2008)03-13
Torsdagen den 13 mars 2008
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2008)03-13
Torsdagen den 13 mars 2008
html 
A6-0035/2008
Röstförklaringar
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
A6-0046/2008
Röstförklaringar (2)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
A6-0047/2008
Situationen i Tchad (debatt)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Lissabonfördraget (debatt)
P6_CRE(2008)02-20
Onsdagen den 20 februari 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rättsligt meddelande