Debatter
137 träff(ar) för "6:e valperioden, Mitchell Gay"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)02-20
Onsdagen den 20 februari 2008
html 
Lissabonstrategin - Riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken 2008 (debatt)
P6_CRE(2008)02-19
Tisdagen den 19 februari 2008
html 
Frågestund (frågor till kommissionen)
P6_CRE(2008)02-19
Tisdagen den 19 februari 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)01-16
Onsdagen den 16 januari 2008
html 
Frågestund (frågor till kommissionen)
P6_CRE(2008)01-15
Tisdagen den 15 januari 2008
html 
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2007)12-13
Torsdagen den 13 december 2007
html 
A6-0492/2007
Förvaltning av tillgångar II (debatt)
P6_CRE(2007)12-12
Onsdagen den 12 december 2007
html 
Ekonomiska partnerskapsavtal (debatt)
P6_CRE(2007)11-28
Onsdagen den 28 november 2007
html 
Begränsning av den globala klimatförändringen till 2 grader Celsius – vägen framåt för Balikonferensen om klimatförändringar och därefter (COP 13 och COP/MOP 3) (omröstning)
P6_CRE(2007)11-15
Torsdagen den 15 november 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rättsligt meddelande