Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)05-07
Πέμπτη 7 Μαΐου 2009
html 
A6-0183/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)05-07
Πέμπτη 7 Μαΐου 2009
html 
A6-0284/2009
Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία - Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-05
Τρίτη 5 Μαΐου 2009
html 
Διάταξη των εργασιών
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου - Πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου - Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0124/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
A6-0110/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
A6-0054/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου