Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2008) – Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας – Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών – Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας - Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών - Small Business Act - Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-09
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0034/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0016/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0495/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0026/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0012/2009
Συνέπειες της πρόσφατης κρίσης στον τομέα του φυσικού αερίου - Δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση – Προκλήσεις της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέσω των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-02
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου