Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Φιλανδικής Προεδρίας
P6_CRE(2006)12-18
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006
html 
A6-0385/2006
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
P6_CRE(2006)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)11-30
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006
html 
B6-0625/2006
Υλοποίηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της ΕΚ και της ΕΚΑΕ (συζήτηση)
P6_CRE(2006)11-29
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)11-16
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2006
html 
A6-0359/2006
Ετήσια έκθεση 2006 για την ευρωζώνη (συζήτηση)
P6_CRE(2006)11-13
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)10-26
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006
html 
A6-0358/2006 | A6-0356/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)10-24
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2006
html 
A6-0307/2006
Άτυπη Σύνοδος Κορυφής στο Λάχτι και σχέσεις ΕΕ/Ρωσίας μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaya (συζήτηση)
P6_CRE(2006)10-11
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου