Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-28
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0254/2006
Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ψηφοφορία)
P6_CRE(2006)09-27
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-26
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-07
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0219/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2006)09-07
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006
html 
B6-0460/2006
Φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-04
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Παρουσίαση του προγράμματος της Φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-05
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
A6-0224/2006 | A6-0226/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
A6-0223/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
A6-0201/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου