Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)03-15
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006
html 
A6-0058/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)02-16
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2006
html 
A6-0409/2005
Μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (ψηφοφορία)
P6_CRE(2006)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006
html 
Μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (ψηφοφορία) (2)
P6_CRE(2006)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006
html 
A6-0021/2006
Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συνέχεια της συζήτησης)
P6_CRE(2006)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006
html 
Μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (συζήτηση)
P6_CRE(2006)02-13
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)02-02
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006
html 
A6-0404/2005
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2006)02-02
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006
html 
A6-0401/2005
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)01-19
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2006
html 
A6-0414/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου