Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0331/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0323/2008
Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-02
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)07-10
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008
html 
B6-0348/2008
Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου - Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου - Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-18
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)06-17
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008
html 
A6-0207/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)06-17
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008
html 
A6-0173/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2008)06-17
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008
html 
A6-0212/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου