Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας – Υπηρεσία συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της ενέργειας – Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-17
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008
html 
Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)05-21
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008
html 
A6-0136/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)05-08
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008
html 
A6-0166/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)05-08
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008
html 
A6-0105/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)04-24
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008
html 
A6-0040/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)04-23
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008
html 
A6-0144/2008
Προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-23
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)04-22
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
html 
A6-0099/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)04-22
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
html 
A6-0090/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου