Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-22
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
html 
Θέση σε εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων κατόπιν των αποφάσεων του Δικαστηρίου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)04-22
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008
html 
A6-0033/2008
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
html 
Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)01-31
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008
html 
A6-0003/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)01-31
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008
html 
B6-0050/2008
Προτάσεις σχετικά με ενεργειακά ζητήματα και τις κλιματικές μεταβολές (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-23
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008
html 
Αποτελέσματα του φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Rio de Janeiro, 12 έως 15 Νοεμβρίου 2007) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-17
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008
html 
Αποτελέσματα του φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Rio de Janeiro, 12 έως 15 Νοεμβρίου 2007) (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)01-17
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου