Συζητήσεις
206 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hökmark Gunnar"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
A6-0520/2007
CARS 21: ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)12-13
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007
html 
A6-0492/2007
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και14 Δεκεμβρίου 2007) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-12
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007
html 
Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-12
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007
html 
Συντονισμός των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-28
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007
html 
Σύνθεση του Κοινοβουλίου
P6_CRE(2007)10-10
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007
html 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)09-25
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007
html 
Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Βελτίωση της νομοθεσίας 2005: εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας - 13η ετήσια έκθεση - Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος - Θεσμικές και νομικές επιπτώσεις της χρήσης μέσων μη δεσμευτικής νομοθεσίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)09-03
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007
html 
Έκθεση δραστηριότητας EURES 2004-2005: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)09-03
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου