Разисквания
43 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (кратко представяне)
P6_CRE(2009)04-21
вторник, 21 април 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)04-02
четвъртък, 2 април 2009 г.
html 
A6-0124/2009
Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Зелена книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване – Най-добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на структурните фондове – Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период – Взаимно допълване и съгласуване на политиката на сближаване с мерките за развитие на селските райони – Прилагане на регламента относно структурните фондове през периода 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните програми – Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (разискване)
P6_CRE(2009)03-24
вторник, 24 март 2009 г.
html 
Социално положение на ромите и подобряване на техния достъп до пазара на труда в ЕС (кратко представяне)
P6_CRE(2009)03-09
понеделник, 9 март 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)02-19
четвъртък, 19 февруари 2009 г.
html 
A6-0015/2009
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
A6-0479/2008
Резултати от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г. - Обобщение на дейността на френското председателство (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-16
вторник, 16 декември 2008 г.
html 
Европейска стратегия по отношение на ромите (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-03
сряда, 3 декември 2008 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация