Rozpravy
43 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Integrovaný přístup k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací (krátké přednesení)
P6_CRE(2009)04-21
Úterý 21. dubna 2009
html 
Vysvětlení hlasování
P6_CRE(2009)04-02
Čtvrtek 2. dubna 2009
html 
A6-0124/2009
Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Středa 1. dubna 2009
html 
16 – Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám 3-190 Předsedající. – Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
P6_CRE(2009)04-01
Středa 1. dubna 2009
html 
Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti - Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky a překážky využívání strukturálních fondů - Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období - Doplňkovost a koordinace politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova - Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti - Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (rozprava)
P6_CRE(2009)03-24
Úterý 24. března 2009
html 
Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na trh práce v EU (krátké přednesení)
P6_CRE(2009)03-09
Pondělí 9. března 2009
html 
Vysvětlení hlasování
P6_CRE(2009)02-19
Čtvrtek 19. února 2009
html 
A6-0015/2009
Vysvětlení hlasování
P6_CRE(2009)01-14
Středa 14. ledna 2009
html 
A6-0479/2008
Výsledky zasedání Evropské rady ze dne 11. a 12. prosince 2008 - Půlrok činnosti francouzského předsednictví (rozprava)
P6_CRE(2008)12-16
Úterý 16. prosince 2008
html 
Evropská strategie pro romskou menšinu (rozprava)
P6_CRE(2008)12-03
Středa 3. prosince 2008
html 
1 2 3 4 5
Právní upozornění