Συζητήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Πρόγραμμα PROGRESS
P6_CRE(2005)09-06
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_CRE(2005)04-27
Τετάρτη 27 Απριλίου 2005
html 
Συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης των Γυναικών (Πεκίνο + 10)
P6_CRE(2005)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2005
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου