Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Járóka Lívia" kohta leiti 43 vaste(t)  
1 2 3 4 5
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide töö raames (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)04-21
Teisipäev, 21. aprill 2009
html 
Selgitused hääletuse kohta
P6_CRE(2009)04-02
Neljapäev, 2. aprill 2009
html 
A6-0124/2009
Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (arutelu)
P6_CRE(2009)04-01
Kolmapäev, 1. aprill 2009
html 
Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
P6_CRE(2009)04-01
Kolmapäev, 1. aprill 2009
html 
Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseis – Parimad tavad regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide kasutamisel – Ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon uuel programmiperioodil – Ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavus ja kooskõlastamine – Struktuurifondide määruse rakendamine aastatel 2007–2013 - Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet – (arutelu)
P6_CRE(2009)03-24
Teisipäev, 24. märts 2009
html 
Romide sotsiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELis (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)03-09
Esmaspäev, 9. märts 2009
html 
Selgitused hääletuse kohta
P6_CRE(2009)02-19
Neljapäev, 19. veebruar 2009
html 
A6-0015/2009
Selgitused hääletuse kohta
P6_CRE(2009)01-14
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009
html 
A6-0479/2008
Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused – Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
P6_CRE(2008)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2008
html 
Euroopa romide strateegia (arutelu)
P6_CRE(2008)12-03
Kolmapäev, 3. detsember 2008
html 
1 2 3 4 5
Õigusalane teave