Diskusijos
Rezultatas (-ai) "43" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Integruotas požiūris į lyčių lygybę komitetų ir delegacijų darbe (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)04-21
Antradienis, 2009 m. balandžio 21 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)04-02
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d.
html 
A6-0124/2009
Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-01
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 1 d.
html 
Vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais klausimais
P6_CRE(2009)04-01
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 1 d.
html 
Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politiką reformą eiga – Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys – Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką – Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis – Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai – Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (diskusijos)
P6_CRE(2009)03-24
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d.
html 
Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas (trumpas pristatymas)
P6_CRE(2009)03-09
Pirmadienis, 2009 m. kovo 9 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)02-19
Ketvirtadienis, 2009 m. vasario 19 d.
html 
A6-0015/2009
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)01-14
Trečiadienis, 2009 m. sausio 14 d.
html 
A6-0479/2008
2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai – Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis (diskusijos)
P6_CRE(2008)12-16
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d.
html 
Europos strategija dėl romų (diskusijos)
P6_CRE(2008)12-03
Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 3 d.
html 
1 2 3 4 5
Teisinis pranešimas