Debates
Meklēšanas rezultāti: 43 ar "6. parlamentārais sasaukums, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā (īss izklāsts)
P6_CRE(2009)04-21
Otrdien, 2009. gada 21. aprīlis
html 
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE(2009)04-02
Ceturtdien, 2009. gada 2. aprīlis
html 
A6-0124/2009
Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (debates)
P6_CRE(2009)04-01
Trešdien, 2009. gada 1. aprīlis
html 
Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
P6_CRE(2009)04-01
Trešdien, 2009. gada 1. aprīlis
html 
Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un debates par kohēzijas politikas nākotnes reformu — Paraugprakse reģionālās politikas jomā un šķēršļi struktūrfondu izmantošanā - Kohēzijas politikas pilsētas dimensija jaunajā plānošanas laikposmā - Kohēzijas politikas papildināšana un saskaņošana ar lauku attīstības pasākumiem - Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošana - pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām - Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību (debates)
P6_CRE(2009)03-24
Otrdien, 2009. gada 24. marts
html 
Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (īss izklāsts).
P6_CRE(2009)03-09
Pirmdien, 2009. gada 9. marts
html 
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE(2009)02-19
Ceturtdien, 2009. gada 19. februāris
html 
A6-0015/2009
Balsojuma skaidrojums
P6_CRE(2009)01-14
Trešdien, 2009. gada 14. janvāris
html 
A6-0479/2008
 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes rezultāti – Francijas prezidentūras darbības pusgads (debates)
P6_CRE(2008)12-16
Otrdien, 2008. gada 16. decembris
html 
Eiropas stratēģija romu jautājumā (debates)
P6_CRE(2008)12-03
Trešdien, 2008. gada 3. decembris
html 
1 2 3 4 5
Juridisks paziņojums