Dibattiti
43 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Approċċ integrat għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kummissjonijiet u d-delegazzjonijiet (preżentazzjoni qasira)
P6_CRE-REV(2009)04-21
It-Tlieta, 21 t'April 2009
html 
Spegazzjonijiet tal-vot
P6_CRE-REV(2009)04-02
Il-Ħamis, 2 t'April 2009
html 
A6-0124/2009
Trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)04-01
L-Erbgħa, 1 t'April 2009
html 
Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
P6_CRE-REV(2009)04-01
L-Erbgħa, 1 t'April 2009
html 
Karta Ħadra dwar il-koeżjoni territorjali u l-qagħda tad-diskussjonijiet dwar ir-riforma futura tal-politika għall-koeżjoni - L-aħjar prattiki fil-qasam tal-politika reġjonali u l-ostakli għall-użu tal-Fondi Strutturali - Id-dimensjoni urbana tal-politika ta' koeżjoni fil-perjodu l-ġdid ta' programmazzjoni - Komplementaritajiet u koordinazzjoni tal-politika ta' koeżjoni b'miżuri għall-iżvilupp rurali - L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji ta' koeżjoni nazzjonali u l-programmi operattivi - Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ mikro kreditu b’appoġġ għat-tkabbir u l-impjiegi (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)03-24
It-Tlieta, 24 ta' Marzu 2009
html 
Is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u l-aċċess imtejjeb tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE (preżentazzjoni qasira)
P6_CRE-REV(2009)03-09
It-Tnejn, 9 ta' Marzu 2009
html 
Spegazzjonijiet tal-vot
P6_CRE-REV(2009)02-19
Il-Ħamis, 19 ta' Frar 2009
html 
A6-0015/2009
Spegazzjonijiet tal-vot
P6_CRE-REV(2009)01-14
L-Erbgħa, 14 ta' Jannar 2009
html 
A6-0479/2008
Riżultat tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008 - Sitt xhur ta' ħidma tal-Presidenza Franċiża (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)12-16
It-Tlieta, 16 ta' Diċembru 2008
html 
Strateġija Ewropea dwar ir-Roma (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)12-03
L-Erbgħa, 3 ta' Diċembru 2008
html 
1 2 3 4 5
Avviż legali