Debaty
Znaleziono 43 wynik(-i) dla "6 kadencja, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)04-21
Wtorek, 21 kwietnia 2009 r.
html 
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P6_CRE(2009)04-02
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r.
html 
A6-0124/2009
Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (debata)
P6_CRE(2009)04-01
Środa, 1 kwietnia 2009 r.
html 
Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
P6_CRE(2009)04-01
Środa, 1 kwietnia 2009 r.
html 
Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania - Komplementarność i koordynacja polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (debata)
P6_CRE(2009)03-24
Wtorek, 24 marca 2009 r.
html 
Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)03-09
Poniedziałek, 9 marca 2009 r.
html 
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P6_CRE(2009)02-19
Czwartek, 19 lutego 2009 r.
html 
A6-0015/2009
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P6_CRE(2009)01-14
Środa, 14 stycznia 2009 r.
html 
A6-0479/2008
Wyniki Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r. — Półrocze działań prezydencji francuskiej (debata)
P6_CRE(2008)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2008 r.
html 
Europejska strategia wobec Romów (debata)
P6_CRE(2008)12-03
Środa, 3 grudnia 2008 r.
html 
1 2 3 4 5
Informacja prawna