Rozpravy
Výsledky: 43 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci činností výborov a delegácií (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)04-21
Utorok, 21. apríla 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2009)04-02
Štvrtok, 2. apríla 2009
html 
A6-0124/2009
Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti – Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov – Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období – Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka – Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch – Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (rozprava)
P6_CRE(2009)03-24
Utorok, 24. marca 2009
html 
Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚ (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)03-09
Pondelok, 9. marca 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2009)02-19
Štvrtok, 19. februára 2009
html 
A6-0015/2009
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2009)01-14
Streda, 14. januára 2009
html 
A6-0479/2008
Závery Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 – Polrok činnosti francúzskeho predsedníctva (rozprava)
P6_CRE(2008)12-16
Utorok, 16. decembra 2008
html 
Európska stratégia voči Rómom (rozprava)
P6_CRE(2008)12-03
Streda, 3. decembra 2008
html 
1 2 3 4 5
Právne oznámenie