Razprave
Rezultati: 43 za besede: "6. mandat, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5
Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)04-21
Torek, 21. april 2009
html 
Obrazložitev glasovanja
P6_CRE(2009)04-02
Četrtek, 2. april 2009
html 
A6-0124/2009
Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (razprava)
P6_CRE(2009)04-01
Sreda, 1. april 2009
html 
Enominutni govori o zadevah političnega pomena
P6_CRE(2009)04-01
Sreda, 1. april 2009
html 
Zelena knjiga o teritorialni koheziji in razpravi o prihodnji reformi kohezijske politike – Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov – Urbana razsežnost kohezijske politike – Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja – Izvajanje Uredbe o strukturnih skladih 2007-2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike - Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju (razprava)
P6_CRE(2009)03-24
Torek, 24. marec 2009
html 
Socialni položaj Romov in boljše dostopanje do trga dela v EU (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)03-09
Ponedeljek, 9. marec 2009
html 
Obrazložitve glasovanja
P6_CRE(2009)02-19
Četrtek, 19. februar 2009
html 
A6-0015/2009
Obrazložitve glasovanja
P6_CRE(2009)01-14
Sreda, 14. januar 2009
html 
A6-0479/2008
Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 – Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)
P6_CRE(2008)12-16
Torek, 16. december 2008
html 
Evropska strategija o Romih (razprava)
P6_CRE(2008)12-03
Sreda, 3. december 2008
html 
1 2 3 4 5
Pravno obvestilo