Разисквания
52 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5 6
Хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф
P6_CRE(2009)04-24
петък, 24 април 2009 г.
html 
Укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани – Положението в Босна и Херцеговина (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване) (2)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г. - Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. - Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г. (разискване)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Годишен доклад за 2007 г. относно главните аспекти и основните решения в ОВППС – Европейска стратегия за сигурност и ЕПСО – Ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕС (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Финансиране на действия, различни от официалната помощ за развитие, в страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006 (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността (разискване)
P6_CRE(2009)01-13
вторник, 13 януари 2009 г.
html 
Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-19
сряда, 19 ноември 2008 г.
html 
Подготовка на Срещата на върха ЕС-Индия (Марсилия, 29 септември 2008 г.) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-24
сряда, 24 септември 2008 г.
html 
1 2 3 4 5 6
Правна информация