Разисквания
52 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5 6
Борба срещу тероризма - Защита на личните данни (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-23
вторник, 23 септември 2008 г.
html 
Пиратски атаки (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-23
вторник, 23 септември 2008 г.
html 
Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС - Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)06-04
сряда, 4 юни 2008 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2008)04-23
сряда, 23 април 2008 г.
html 
A6-0059/2008
Доклад за напредъка на Република Хърватска през 2007 г. - Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)04-09
сряда, 9 април 2008 г.
html 
Положението в Иран (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-30
сряда, 30 януари 2008 г.
html 
10 години от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини (разискване)
P6_CRE-REV(2007)12-10
понеделник, 10 декември 2007 г.
html 
Операция по ЕПСО в източен Чад и в северната част на Централноафриканската република. (разискване)
P6_CRE-REV(2007)09-26
сряда, 26 септември 2007 г.
html 
Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2006 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2007)07-11
сряда, 11 юли 2007 г.
html 
1 2 3 4 5 6
Правна информация