Разисквания
52 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Beer Angelika"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6
Iran
P6_CRE(2004)10-28
Thursday, 28 October 2004
html 
Situation in Iraq
P6_CRE(2004)09-15
Wednesday, 15 September 2004
html 
1 2 3 4 5 6
Правна информация