Rasprave
52 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Beer Angelika"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6
Iran
P6_CRE(2004)10-28
Thursday, 28 October 2004
html 
Situation in Iraq
P6_CRE(2004)09-15
Wednesday, 15 September 2004
html 
1 2 3 4 5 6
Pravna obavijest