Diskusijos
Rezultatas (-ai) "52" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5 6
Ašrafo stovyklos gyventojų humanitarinė situacija
P6_CRE(2009)04-24
Penktadienis, 2009 m. balandžio 24 d.
html 
Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose – Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-23
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d.
html 
Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-23
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d.
html 
Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d.
html 
2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita – 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita – 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
P6_CRE(2009)03-11
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d.
html 
2007 m. metinis pranešimas (2007 m.) dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų. Europos saugumo strategija ir ESGP. NATO vaidmuo ES saugumo sistemoje (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-18
Trečiadienis, 2009 m. vasario 18 d.
html 
Veiksmų, nepatenkančių į oficialios vystymosi pagalbos sritį, finansavimas šalyse, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-18
Trečiadienis, 2009 m. vasario 18 d.
html 
Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityje (diskusijos)
P6_CRE(2009)01-13
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d.
html 
Konvencijos dėl skeveldrinių šaudmenų įsigaliojimo iki 2008 m. pabaigos būtinumas (diskusijos)
P6_CRE(2008)11-19
Trečiadienis, 2008 m. lapkričio 19 d.
html 
Pasirengimas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimui (2008 m. rugsėjo 29 d. Marselis) (diskusijos)
P6_CRE(2008)09-24
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 24 d.
html 
1 2 3 4 5 6
Teisinis pranešimas