Diskusijos
Rezultatas (-ai) "52" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5 6
Kova su terorizmu – Asmens duomenų apsauga (diskusijos)
P6_CRE(2008)09-23
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d.
html 
Piratavimo jūroje atvejai (diskusijos)
P6_CRE(2008)09-23
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d.
html 
Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (diskusijos)
P6_CRE(2008)07-08
Antradienis, 2008 m. liepos 8 d.
html 
2006 m. metinis pranešimas apie BUSP. Metinis pranešimas apie Europos saugumo strategijos ir ESGP įgyvendinimą(diskusijos)
P6_CRE(2008)06-04
Trečiadienis, 2008 m. birželio 4 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2008)04-23
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d.
html 
A6-0059/2008
2007 m. Kroatijos pažangos ataskaita –2007 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
P6_CRE(2008)04-09
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 9 d.
html 
Padėtis Irane (diskusija)
P6_CRE(2008)01-30
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d.
html 
Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo dešimtosios metinės (diskusijos)
P6_CRE(2007)12-10
Pirmadienis, 2007 m. gruodžio 10 d.
html 
Europos saugumo ir gynybos politikos operacija Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurėje (diskusijos)
P6_CRE(2007)09-26
Trečiadienis, 2007 m. rugsėjo 26 d.
html 
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2006 m. ataskaita (diskusijos)
P6_CRE-REV(2007)07-11
Trečiadienis, 2007 m. liepos 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6
Teisinis pranešimas