Rozpravy
Výsledky: 52 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5 6
Humanitárna situácia v tábore Ašraf
P6_CRE(2009)04-24
Piatok, 24. apríla 2009
html 
Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne – Situácia v Bosne a Hercegovine (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (rozprava) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008 – Správa o pokroku Turecka za rok 2008 – Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008 (rozprava)
P6_CRE(2009)03-11
Streda, 11. marca 2009
html 
Výročná správa za rok 2007 o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP – Európska bezpečnostná stratégia a EBOP – Úloha NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ (rozprava)
P6_CRE(2009)02-18
Streda, 18. februára 2009
html 
Financovanie iných činností než oficiálnej rozvojovej pomoci v krajinách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1905/2006 (rozprava)
P6_CRE(2009)02-18
Streda, 18. februára 2009
html 
Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (rozprava)
P6_CRE(2009)01-13
Utorok, 13. januára 2009
html 
Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008(rozprava)
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
Príprava samitu EÚ – India (Marseille, 29.9.2008) (rozprava)
P6_CRE(2008)09-24
Streda, 24. septembra 2008
html 
1 2 3 4 5 6
Právne oznámenie