Συζητήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Özdemir Cem"  
1 2 3 4 5
Νέα συμφωνία «PNR» - SWIFT (συζήτηση)
P6_CRE(2007)01-31
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007
html 
Στρατηγική για τη διεύρυνση και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 - Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (συζήτηση)
P6_CRE(2006)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006
html 
Ίδρυση Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
P6_CRE(2006)10-12
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006
html 
Πρόοδος της Τουρκίας προς την προσχώρηση (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-26
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Χρήση των προσωπικών δεδομένων επιβατών - Συμφωνία ΕΕ/ΗΠΑ για τη χρήση δεδομένων από τα μητρώα ονομάτων επιβατών (PNR) (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-07
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-05
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
html 
Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (συζήτηση)
P6_CRE(2006)05-31
Τετάρτη 31 Μαΐου 2006
html 
Συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΗΠΑ - Διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ/ΗΠΑ (συζήτηση)
P6_CRE(2006)05-31
Τετάρτη 31 Μαΐου 2006
html 
Κατάσταση στη νοτιο-ανατολική Τουρκία (συζήτηση)
P6_CRE(2006)04-06
Πέμπτη 6 Απριλίου 2006
html 
Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (συζήτηση)
P6_CRE(2006)03-15
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου