Συζητήσεις
35 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Koch-Mehrin Silvana"  
1 2 3 4
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007, (Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2009) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
Η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμού για τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού - Ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (σύντομη παρουσίαση)
P6_CRE(2009)03-23
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009
html 
Παρουσίαση του προγράμματος της Τσεχικής Προεδρίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009
html 
Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
html 
Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Η κατάσταση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι συνέπειές του στην ευρωπαϊκή οικονομία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου