Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Koch-Mehrin Silvana" kohta leiti 35 vaste(t)  
1 2 3 4
Hääletused
P6_CRE(2009)04-23
Neljapäev, 23. aprill 2009
html 
ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
P6_CRE(2009)04-21
Teisipäev, 21. aprill 2009
html 
Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (arutelu)
P6_CRE(2009)04-01
Kolmapäev, 1. aprill 2009
html 
Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2009. aasta kohtumise tulemused (arutelu)
P6_CRE(2009)03-25
Kolmapäev, 25. märts 2009
html 
Haldusvahend eelarvevahendite eraldamiseks - 2007.-2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõte (arutelu)
P6_CRE(2009)03-24
Teisipäev, 24. märts 2009
html 
Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)03-23
Esmaspäev, 23. märts 2009
html 
Tšehhi eesistumise kava esitlemine (arutelu)
P6_CRE(2009)01-14
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009
html 
Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused – Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
P6_CRE(2008)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2008
html 
Euroopa Parlamendi prioriteedid seoses komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammiga (arutelu)
P6_CRE(2008)09-24
Kolmapäev, 24. september 2008
html 
Maailma rahandussüsteemi olukord ja selle mõju Euroopa majandusele (arutelu)
P6_CRE(2008)09-24
Kolmapäev, 24. september 2008
html 
1 2 3 4
Õigusalane teave