Debaty
Znaleziono 35 wynik(-i) dla "6 kadencja, Koch-Mehrin Silvana"  
1 2 3 4
Głosowanie
P6_CRE(2009)04-23
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r.
html 
Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata)
P6_CRE(2009)04-21
Wtorek, 21 kwietnia 2009 r.
html 
Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (debata)
P6_CRE(2009)04-01
Środa, 1 kwietnia 2009 r.
html 
Wyniki Rady Europejskiej (19−20 marca 2009 r.) (debata)
P6_CRE(2009)03-25
Środa, 25 marca 2009 r.
html 
Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
P6_CRE(2009)03-24
Wtorek, 24 marca 2009 r.
html 
Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)03-23
Poniedziałek, 23 marca 2009 r.
html 
Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)
P6_CRE(2009)01-14
Środa, 14 stycznia 2009 r.
html 
Wyniki Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r. — Półrocze działań prezydencji francuskiej (debata)
P6_CRE(2008)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2008 r.
html 
Priorytety Parlamentu Europejskiego do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 r. (debata)
P6_CRE(2008)09-24
Środa, 24 września 2008 r.
html 
Sytuacja światowego systemu finansowego i jej wpływ na gospodarkę europejską (debata)
P6_CRE(2008)09-24
Środa, 24 września 2008 r.
html 
1 2 3 4
Informacja prawna