Rozpravy
Výsledky: 35 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Koch-Mehrin Silvana"  
1 2 3 4
Hlasovanie
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Absolutóriá za plnenie rozpočtu v roku 2007 (hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok) (rozprava)
P6_CRE(2009)04-21
Utorok, 21. apríla 2009
html 
Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Výsledky zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marec 2009) (rozprava)
P6_CRE(2009)03-25
Streda, 25. marca 2009
html 
Metóda ABB – ABM ako nástroj riadenia na prideľovanie rozpočtových zdrojov – Hodnotenie finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia (rozprava)
P6_CRE(2009)03-24
Utorok, 24. marca 2009
html 
Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)03-23
Pondelok, 23. marca 2009
html 
Predstavenie programu českého predsedníctva (rozprava)
P6_CRE(2009)01-14
Streda, 14. januára 2009
html 
Závery Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 – Polrok činnosti francúzskeho predsedníctva (rozprava)
P6_CRE(2008)12-16
Utorok, 16. decembra 2008
html 
Priority Európskeho parlamentu pre legislatívny program a program práce Komisie na rok 2009 (rozprava)
P6_CRE(2008)09-24
Streda, 24. septembra 2008
html 
Stav svetového finančného systému a jeho vplyv na európske hospodárstvo (rozprava)
P6_CRE(2008)09-24
Streda, 24. septembra 2008
html 
1 2 3 4
Právne oznámenie