Debatter
35 träff(ar) för "6:e valperioden, Koch-Mehrin Silvana"  
1 2 3 4
Omröstning
P6_CRE(2009)04-23
Torsdagen den 23 april 2009
html 
Ansvarsfrihet för budgetåret 2007 (debatt)
P6_CRE(2009)04-21
Tisdagen den 21 april 2009
html 
Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (debatt)
P6_CRE(2009)04-01
Onsdagen den 1 april 2009
html 
Resultaten från Europeiska rådets möte (19-20 mars 2009) (debatt)
P6_CRE(2009)03-25
Onsdagen den 25 mars 2009
html 
ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)
P6_CRE(2009)03-24
Tisdagen den 24 mars 2009
html 
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
P6_CRE(2009)03-23
Måndagen den 23 mars 2009
html 
Presentation av programmet för det tjeckiska ordförandeskapet (debatt)
P6_CRE(2009)01-14
Onsdagen den 14 januari 2009
html 
Resultatet från Europeiska rådets möte den 11 och 12 december 2008 - Det franska ordförandeskapets verksamhet under det senaste halvåret (debatt)
P6_CRE(2008)12-16
Tisdagen den 16 december 2008
html 
Europaparlamentets prioriteringar när det gäller kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2009 (debatt)
P6_CRE(2008)09-24
Onsdagen den 24 september 2008
html 
Situationen inom det internationella finansiella systemet och dess effekter på den europeiska ekonomin (debatt)
P6_CRE(2008)09-24
Onsdagen den 24 september 2008
html 
1 2 3 4
Rättsligt meddelande