Разисквания
118 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд – Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ – Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР (разискване)
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Подготовка на Европейския съвет (19-20 март 2009 г.) – Европейски план за възстановяване на икономиката – Насоки за политиките по заетост на държавите-членки – Политика на сближаване: инвестиране в реалната икономика (разискване)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
A6-0100/2009
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)02-19
четвъртък, 19 февруари 2009 г.
html 
A6-0029/2009
Роля на Европейския съюз в Близкия изток (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
− 2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата (разискване)
P6_CRE(2009)02-04
сряда, 4 февруари 2009 г.
html 
Употреба на отпадъчни масла от ПХБ в завод за преработка на храни в Ирландия (разискване)
P6_CRE(2009)02-04
сряда, 4 февруари 2009 г.
html 
Положението в Близкия изток/Ивицата Газа (разискване)
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
Обяснение на вот (продължение)
P6_CRE(2009)01-13
вторник, 13 януари 2009 г.
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация