Συζητήσεις
118 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις ενόψει σχεδίου δράσης (συζήτηση)
P6_CRE(2006)11-15
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006
html 
Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία (συζήτηση)
P6_CRE(2006)11-14
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006
html 
Δίκη του Rios Montt
P6_CRE(2006)10-26
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)10-25
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006
html 
B6-0526/2006 | B6-0527/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-27
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0269/2006
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-26
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0267/2006
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-26
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής (γενικές διατάξεις) - Ίδρυση Ταμείου Συνοχής - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2006)07-03
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006
html 
Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
P6_CRE(2006)06-14
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου