Diskusijos
Rezultatas (-ai) "118" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-01
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 1 d.
html 
ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos – Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF – Investicijos būsto srityje, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių išteklių energija (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo) (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-01
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 1 d.
html 
Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19–20 d.) – Europos ekonomikos atkūrimo planas – Valstybių narių užimtumo politikos gairės – Sanglaudos politika: investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)
P6_CRE(2009)03-11
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)03-11
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d.
html 
A6-0100/2009
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)02-19
Ketvirtadienis, 2009 m. vasario 19 d.
html 
A6-0029/2009
Europos Sąjungos vaidmuo Vidurio Rytuose (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-18
Trečiadienis, 2009 m. vasario 18 d.
html 
− 2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-04
Trečiadienis, 2009 m. vasario 4 d.
html 
.Naudotų PCB alyvų naudojimas maisto perdirbimo įmonėje Airijoje (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-04
Trečiadienis, 2009 m. vasario 4 d.
html 
Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (diskusijos)
P6_CRE(2009)01-14
Trečiadienis, 2009 m. sausio 14 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)
P6_CRE(2009)01-13
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d.
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teisinis pranešimas